Panel 3: PRAVDA I VLADAVINA PRAVA

Sažetak prezentacija održanih tijekom panela o pravdi i vladavini prava. Prva govornica na panelu o pravdi i vladavini prava bila je Susana Sanz Caballero sa španjolskog Sveučilišta CEU Cardenal Herrera. Izlaganje je započela definiranjem vladavine prava i objašnjenjem njezinih osnovnih elemenata. Sanz Caballero tvrdila je da je Europska unija imala pozitivan utjecaj na zemlje kandidate …

Josip Kregar: Judiciary in Croatia – Can it be Improved?

Summary of Josip Kregar’s presentation given during the roundtable Justice, Equality and Diversity in Croatia (English and Croatian Version): Josip Kregar said there is a lack of professional communication and discussion with the judiciary because it has created a closed system in which the judicial authorities do not want to collaborate with academic community. In his …