Guest Lecture CHALLENGES OF EUROSCEPTICISM IN CROATIA AND THE EU

On Thursday, December 12, 2019, Center for Democracy and Law, Miko Tripalo, Institute for Development and International Relations (IRMO), Trans-European Association for Policy Studies (TEPSA) from Brussels, with assistance from the Delegation of the European Commission in Croatia and the Office of the European Parliament in Croatia, organized a panel discussion and accompanying guest lecture …

Gostujuće predavanje IZAZOVI EUROSKEPTICIZMA U HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI

U četvrtak, 12. prosinca 2019. godine, u Kući Europe održana je panel rasprava i gostujuće predavanje Izazovi euroskepticizma u Hrvatskoj i Europskoj uniji, u organizaciji Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Transeuropske asocijacije za proučavanje politika (TEPSA) iz Bruxellesa, uz potporu Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i …

Panel 4: PARTICIPATION

Summary of presentations given during the panel on participation. Marco Giugni of the University of Geneva had the introductory presentation on the second panel on participation. He framed participation as a fundamental part of citizenship and democracy. He explained six forms of participation: electoral, institutional, consumerist, volunteer, protest and digital. Election participation remains the most …

Panel 4: PARTICIPACIJA

Sažetak prezentacija održanih tijekom panela o participaciji. Marco Giugni sa Sveučilišta u Ženevi imao je uvodno izlaganje na drugom panelu o participaciji. Participaciju je definirao kao temeljni dio građanstva i demokracije. Objasnio je šest oblika participacije: izborno, institucionalno, potrošačko, dobrovoljno, protestno i digitalno. Prema istraživanju iz 2017. godine, sudjelovanje na izborima i dalje je najrasprostranjeniji …

Panel 3: PRAVDA I VLADAVINA PRAVA

Sažetak prezentacija održanih tijekom panela o pravdi i vladavini prava. Prva govornica na panelu o pravdi i vladavini prava bila je Susana Sanz Caballero sa španjolskog Sveučilišta CEU Cardenal Herrera. Izlaganje je započela definiranjem vladavine prava i objašnjenjem njezinih osnovnih elemenata. Sanz Caballero tvrdila je da je Europska unija imala pozitivan utjecaj na zemlje kandidate …

Panel 2: SOLIDARITY

Summary of presentations given during the panel on solidarity. The second panel on solidarity was opened by Andrea Sangiovanni from the European University Institute. He showed that there is an increase in the levels of inequality in Europe. As desirable models that would reduce inequality, Sangiovanni mentioned applying risk-sharing measures in the Eurozone, expansion of …

Panel 2: SOLIDARNOST

Sažetak prezentacija održanih tijekom panela o solidarnosti. Drugi panel o solidarnosti otvorio je Andrea Sangiovanni s Europskog sveučilišnog instituta. Pokazao je da postoji porast razine nejednakosti u Europi. Kao poželjne modele koji bi smanjili nejednakost, Sangiovanni je spomenuo primjenu mjera podjele rizika u Eurozoni, širenje strukturnih i kohezijskih fondova i podjelu tereta integracije izbjeglica. Kao …

Panel 1: FREEDOM

Summary of presentations given during the panel on freedom. The introductory lecture on the panel on freedom was given by Simona Guerra from the University of Leicester. She said that the process of democratization is in retreat not only in Europe, but in the global context. Guerra showed that those countries that have democratized after …

Panel 1: SLOBODA

Sažetak izlaganja održanih tijekom panela o slobodi. Uvodno predavanje o panelu o slobodi održala je Simona Guerra sa Sveučilišta Leicester. Rekla je da se proces demokratizacije povlači ne samo u Europi, već i u globalnom kontekstu. Guerra je pokazala da one zemlje koje su se demokratizirale nakon hladnog rata danas propadaju u smislu demokratskih standarda. …