Panel 3: PRAVDA I VLADAVINA PRAVA

Sažetak prezentacija održanih tijekom panela o pravdi i vladavini prava. Prva govornica na panelu o pravdi i vladavini prava bila je Susana Sanz Caballero sa španjolskog Sveučilišta CEU Cardenal Herrera. Izlaganje je započela definiranjem vladavine prava i objašnjenjem njezinih osnovnih elemenata. Sanz Caballero tvrdila je da je Europska unija imala pozitivan utjecaj na zemlje kandidate …