Sažetak projekta

EUROPSKE VRIJEDNOSTI U NOVOJ DRŽAVI ČLANICI: HRVATSKA U PRVIH PET GODINA ČLANSTVA U EU Projekt Centra Miko Tripalo „Europske vrijednosti u novoj državičlanici: Hrvatska u prvih pet godina članstva u EU“ usmjeren je narazumijevanje važnosti usvajanja, poštivanja i implementiranja fundamentalnih europskih vrijednosti u državama članicama. Jednako tako, cilj projekta je naglasiti nužnost pokretanja dijaloga i …