Panel 1: SLOBODA

Sažetak izlaganja održanih tijekom panela o slobodi. Uvodno predavanje o panelu o slobodi održala je Simona Guerra sa Sveučilišta Leicester. Rekla je da se proces demokratizacije povlači ne samo u Europi, već i u globalnom kontekstu. Guerra je pokazala da one zemlje koje su se demokratizirale nakon hladnog rata danas propadaju u smislu demokratskih standarda. …