Zrinjka Peruško: Challenges to the Role of the Media in a Democracy

Summary of Zrinjka Peruško’s presentation given during the roundtable Citizen’s Rights and Challenges to Democracy in Croatia (English and Croatian version):

Zrinjka Peruško believes that the world is today on a turning point which is triggered by the digital revolution. Technology is here to undermine old institutions and to provide space for new ones. Consequently, this leads to the emergence of new political elites. She said that Croatia has not made a change towards inclusive institutions. That case is evident in three specific areas. First, there are currently more than 1000 lawsuits against journalists, and the state has done nothing about it. Second, HRT as a public television no longer performs its main role – which is shown by the quality decline and non-professional approach. Third, non-profit media are not adequately financed in Croatia (media policy does not work in the public interest but serves particular interests).

Zrinjka Peruško smatra da se svijet danas nalazi na prekretnici koja je potaknuta digitalnom revolucijom. Tehnologija ruši pred sobom stare institucije i daje prostor novima. To posljedično dovodi do pojave novih političkih elita. Osim toga, navodi tri područja u sektoru medija koja govore da Hrvatska nije napravila promjenu prema inkluzivnim institucijama. Prvo, trenutno postoji preko 1000 sudskih tužbi protiv novinara, a država glede toga nije napravila ništa. Drugo, HRT kao javna televizija više ne obavlja svoju ulogu – kvaliteta i profesionalizacija opadaju. Treće, značajan stupanj nefinanciranja neprofitnih medija u Hrvatskoj (medijska politika ne radi u javnom interesu već služi partikularnim interesima).