Adam Sulikowski: European Values in Poland – a Crisis of Apparent Consensus

Summary of Adam Sulikowski’s presentation given during the roundtable Justice, Equality and Diversity in Croatia (English and Croatian Version):

The second part of roundtable was opened by Adam Sulikowski. He spoke about the judiciary in Poland, its perception among citizens and opened his speech with several major thesis. He noted that the ruling political elite in Poland presented their values to the public as “European” and appropriate for Polish society. Such values are economically neoliberal and more socially conservative than true European values. This is the reason why lower social classes are passive and do not oppose the rise of non-democratic institutions. He cited a study showing that political elites in Poland do not consider judiciary to be in crisis and that law functions properly and equally for everyone. Middle and lower classes are of the opinion that judiciary works closey with politics and it does not treat all citizens equally. He said that causes of political crisis are both structural and practical, and that societies in general do not consider European values to be important.

Drugi dio okruglog stola svojim izlaganjem otvorio je Adam Sulikowski. Govorio je o pravosuđu u Poljskoj i njegovoj percepciji među građanima. Izlaganje je započeo iznijevši nekoliko teza. Istaknuo je da je vladajuća politička elita u Poljskoj predstavila svoje ideje u javnosti kao „europske“ i jedine ispravne za poljsko društvo. Takve su vrijedosti ekonomski neoliberalne i društveno konzervativnije od istinskih europskih vrijednosti. To je razlog zašto su niži društevni slojevi pasivni i ne protive se porastu nedemokratskih institucija. Naveo je rezultate istraživanja koji pokazuju da političke elite i viši društveni slojevi u Poljskoj ne smatraju da je pravosuđe u krizi te da se zakon jednako odnosi prema svima, odnosno da imaju znatno drugačije mišljenje od ostatka populacije. Srednji i niži društevni slojevi mišljenja su da je pravosuđe u bliskom odnosu s politikom i da ne tretira sve građane jednako. Rekao je da su uzroci krize strukturni i praktični, te da većini društva europske vrijednosti nisu važne.