Alan Uzelac: Legal Protection and Access to Justice in Croatia – Aporia of Integration

Summary of Alan Uzelac’s presentation given during the roundtable Justice, Equality and Diversity in Croatia (English and Croatian Version):

Alan Uzelac emphasized two topics: objective criteria for appointing and promoting judges and free legal aid. He cited the creation of Judicial Academy as an attempt to establish efficient and high-quality body, which should ensure transparent candidate recruitment process for judicial officials. In his opinion, State School for Judicial Officials failed to fulfill its goal. According to Justice Scoreboard, Croatia is situated at the last place when it comes to citizens’ confidence in judiciary. 76% of citizens feel that situation in judiciary is bad or very bad. Uzelac argues that such situation is a result of clientelistic model of appointing judges. Likewise, Free Legal Aid law has not created an effective and accessible system for citizens, and it should include a broad possibility of legal consultation for citizens and all those who have difficulties in exercising their rights.

Alan Uzelac je naglasio dvije teme: objektivne kriterije imenovanja i napredovanja sudaca i besplatnu pravnu pomoć. Naveo je Pravosudnu akademiju kao pokušaj uspostavljanja  učinkovitog i kvalitetnog tijela, koje treba osigurati transparentni postupak regrutacije kandidata za pravosudne dužnosnike. Problematizirao je rad Državne škole za pravosudne dužnosnike koja nije ispunila svoju zadaću. Prema podacima Europskog pravosudnog semafora Hrvatska je smještena na posljednje mjesto prema povjerenju građana i pravnih osoba u pravosuđe i njegovu nepristranost. Čak 76% građana smatra da je stanje u pravosuđu loše ili vrlo loše. Takvo stanje je rezultat povratka s objektivnog na klijentelistički model imenovanja sudaca. Jednako tako, tvrdi da Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći nije stvorio učinkovit i pristupačan sustav građanima, a trebao je obuhvatiti široku mogućnost pravnog savjetovanja građana i svih onih koji imaju poteškoća u ostvarivanju svojih prava.