Panel 4: PARTICIPACIJA

Sažetak prezentacija održanih tijekom panela o participaciji. Marco Giugni sa Sveučilišta u Ženevi imao je uvodno izlaganje na drugom panelu o participaciji. Participaciju je definirao kao temeljni dio građanstva i demokracije. Objasnio je šest oblika participacije: izborno, institucionalno, potrošačko, dobrovoljno, protestno i digitalno. Prema istraživanju iz 2017. godine, sudjelovanje na izborima i dalje je najrasprostranjeniji …