Gostujuće predavanje PRAVOSUĐE I VLADAVINA PRAVA – HRVATSKI PUT

U ponedjeljak, 8. lipnja 2020., Centar za demokraciju Miko Tripalo, u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert iz Zagreba, organizirao je mrežno gostujuće predavanje i prateću internetsku raspravu pod naslovom Pravosuđe i vladavina prava – hrvatski put. Ovaj događaj organiziran je u sklopu Jean Monnet projekta Centra Miko Tripalo pod nazivom Europske vrijednosti u novoj državi …

Josip Kregar: Judiciary in Croatia – Can it be Improved?

Summary of Josip Kregar’s presentation given during the roundtable Justice, Equality and Diversity in Croatia (English and Croatian Version): Josip Kregar said there is a lack of professional communication and discussion with the judiciary because it has created a closed system in which the judicial authorities do not want to collaborate with academic community. In his …

Najava okruglog stola: PRAVDA, JEDNAKOST I RAZLIČITOST U HRVATSKOJ

Drugi okrugli stol, Pravda, jednakost i različitost u Hrvatskoj, povezan je s prepoznavanjem važnosti nacionalne, ekonomske, kulturne, vjerske, lingvističke i druge različitosti, kao temelja projekta europske integracije. U ovom kontekstu, fokus će biti na pitanjima jednakosti pred zakonom, toleranciji prema manjinskim skupinama, multikulturalizmu i zaštiti individualnih prava i sloboda, ali i pravednosti te zakonitom pristupu …