Panel 4: PARTICIPATION

Summary of presentations given during the panel on participation. Marco Giugni of the University of Geneva had the introductory presentation on the second panel on participation. He framed participation as a fundamental part of citizenship and democracy. He explained six forms of participation: electoral, institutional, consumerist, volunteer, protest and digital. Election participation remains the most …

Panel 4: PARTICIPACIJA

Sažetak prezentacija održanih tijekom panela o participaciji. Marco Giugni sa Sveučilišta u Ženevi imao je uvodno izlaganje na drugom panelu o participaciji. Participaciju je definirao kao temeljni dio građanstva i demokracije. Objasnio je šest oblika participacije: izborno, institucionalno, potrošačko, dobrovoljno, protestno i digitalno. Prema istraživanju iz 2017. godine, sudjelovanje na izborima i dalje je najrasprostranjeniji …