Najava međunarodne konferencije: EUROPSKE VRIJEDNOSTI, DEMOKRACIJA I ULOGA HRVATSKE U BUDUĆNOSTI EU

Dvodnevna međunarodna konferencija, Europske vrijednosti, demokracija i uloga Hrvatske u budućnosti EU, okupit će stručnjake iz Hrvatske i njihove europske kolege i suradnike koji će razgovarati o važnosti razumijevanja uloge, očuvanja i promicanja europskih vrijednosti u državama članicama.

Tijekom prvoga dana, govornici će raspravljati o temama: Temeljne vrijednosti i populizam u EU, Uloga medija u očuvanju europskih vrijednosti, Prava i vrijednosti manjina u EU, Pravda za sve kao europska vrijednost, nakon čega će uslijediti moderirana rasprava o europskim vrijednostima i budućnosti EU.

Drugi dan će uključivati dvije moderirane rasprave: Očuvanje i promicanje europskih vrijednosti i prava u kontekstu hrvatske demokracije i Budućnost europskih vrijednosti u Hrvatskoj i prilike za značajniju ulogu Hrvatske u EU.