Najava publikacije: EUROPEAN VALUES AND CROATIAN SOCIETY

U sklopu projekta Europske vrijednosti u novoj državi članici: Hrvatska u prvih pet godina članstva u EU, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo planira objaviti knjigu EUROPEAN VALUES AND CROATIAN SOCIETY.

Publikacija će biti usmjerena prema organizacijama civilnog društva i akademskoj zajednici, osobito prema profesorima koji žele uključiti europske teme u svoj rad i proširiti opseg njihova djelovanja na studentsku populaciju. Organizacije civilnog društva i društveni aktivisti moći će upotrijebiti ovu publikaciju za svoje djelovanje, te će im ona pomoći u svrhu održavanja vlasti i institucija odgovornima za njihova obećanja. Jednako tako, publikacija će sustavnom obradom stanja europskih vrijednosti u hrvatskom društvu pružiti organizacijama civilnog društva dodatan alat u njihovim zagovaračkim pokušajima reforme javnih politika u područjima građanskih prava, demokracije, pravosudnog sustava i prava manjina.

Publikacija će biti podijeljena u dva dijela. U prvome će se baviti sljedećim temama:
Populizam i neliberalna demokracija u suvremenoj Europi,
Neliberalne i populističke tendencije u Hrvatskoj,
Euroskepticizam u Hrvatskoj,
Mediji i odgovornost u hrvatskoj demokraciji,
Decentralizacija, lokalna demokracija i europske vrijednosti u Hrvatskoj.

Drugi dio publikacije uključivat će teme:
Reforma pravosudnog sustava u Hrvatskoj,
Jednak pristup pravosuđu u Hrvatskoj,
Pravosuđe u hrvatskoj tranzicijskoj ekonomiji,
Položaj manjina u Hrvatskoj,
Multikulturalizam, kulturna prava i europske vrijednosti – slučaj Hrvatske.