Početni sastanak projekta: Europske vrijednosti u novoj državi članici

U četvrtak, 20. prosinca 2018., u prostorijama Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo održan je početni sastanak Jean Monnet projekta Europske vrijednosti u novoj državi članici: Hrvatska u prvih pet godina članstva u EU.

U procesu predlaganja projekta, Centar Miko Tripalo nastojao je potencirati sinergiju znanja, stručnosti i ideja naših članova te ih na najbolji mogući način povezati u cjelinu, a u isto vrijeme iskoristiti sve ono čime se Centar i njegovi članovi bave u svojem svakodnevnom radu.

Cilj projekta je potaknuti dijalog o razumijevanju europskih vrijednosti u hrvatskom društvu te preispitati utjecaj tih vrijednosti na određene segmente javnog života (populizam, euroskepticizam, uloga medija, lokalna demokracija, reforma pravosuđa, prava manjina, pristup pravdi i vladavina prava u tranzicijskom gospodarstvu).


PROGRAM POČETNOG SASTANKA

12.00 Pozdravna riječ i update o projektu
Izvještaj s Kick-off sastanka u Bruxellesu
Vanja Mladineo, koordinatorica projekta, Centar Miko Tripalo

12.15 Aktivnosti i deliverables
Planirani rezultati projekta
Dario Čepo, akademski koordinator, Centar Miko Tripalo

12.30 Usuglašavanje plana provedbe projekta i vremenskih rokova
Sljedeći koraci na projektu
Članovi projektnog tima

13.15 Pauza za kavu

13.30 Osvrti na pojedine teme i rasprava s članovima
Europske vrijednosti u odabranim područjima hrvatskog društva
Članovi projektnog tima i ostali sudionici

14.30 Zaključna riječ
Dario Čepo, akademski koordinator, Centar Miko Tripalo


ZAKLJUČCI SASTANKA

Ciljeve planiramo ostvariti kroz sljedeće projektne aktivnosti: dva okrugla stola (jedan o građanskim pravima i izazovima demokracije u Hrvatskoj, drugi o pravdi, jednakosti i raznolikosti u Hrvatskoj), jednu međunarodnu konferencija na temu europskih vrijednosti, demokracija i uloge Hrvatske u budućnost EU te serije od četiri gostujuća predavanja za studente na raznim sveučilištima, kao i publikaciju o  europskim vrijednostima u RH te popratnim digitalnim sadržajima.

Odlučeno je da će se prvi okrugli stol, Građanska prava i izazovi demokracije u Hrvatskoj, održati 21. ožujka 2019. godine. Teme i govornici na okruglom stolu su:

Federalistička-međuvladina dihotomija u populističkoj EU, Karlis Bukovskis
Trendovi u lokalnoj demokraciji u Belgiji, Koenraad De Ceuninck
Euroskepticizam u Hrvatskoj, Višnja Samardžija
Medijske slobode i odgovornosti, Zrinjka Peruško
Decentralizacija i lokalna demokracija u Hrvatskoj, Vedran Đulabić
Europske vrijednosti i njihov utjecaj na demokraciju u Hrvatskoj, Dario Čepo

Drugi okrugli stol, Pravda, jednakost i različitost u Hrvatskoj, održat će se 13. svibnja 2019. godine. Teme i govornici su:

Reforma pravosudnog sustava u Hrvatskoj, Josip Kregar
Jednak pristup pravosuđu u Hrvatskoj, Alan Uzelac
Pravosuđe u Hrvatskoj tranzicijskoj ekonomiji, Ivo Josipović
Položaj manjina u Hrvatskoj, Antonija Petričušić
Multikulturalizam i kulturna prava u Hrvatskoj, Biserka Cvjetičanin

Međunarodna konferencija, Europske vrijednosti, demokracija i uloga Hrvatske u budućnosti EU, održat će se u studenom 2019. godine. Sudionici će raspravljati o sljedećim temama:

Temeljne vrijednosti i populizam EU,
Uloga medija u očuvanju europskih vrijednosti,
Prava i vrijednosti manjina u EU,
Pravda za sve kao europska vrijednost